Eventos

Elisa Escolà- Asociados, Barcelona

Jornada procesal RJC 2016

Elisa Escolà

Jornada procesal RJC 2016

24/11/2016

Organizador: Revista Jurídica de Catalunya, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP)
Lugar: 8a Planta de la seu de l'ICAB, c/Mallorca, 283
Ponente: Elisa Escolà
Áreas de práctica: Derecho Mercantil, Reestructuraciones e insolvencias

Congreso internacional sobre la prueba civil y los aspectos problemáticos.

La Jornada procesal RJC 2016, organizada por La Revista Jurídica de Catalunya, el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, y la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP) se celebrará los días 24 y 25 de noviembre, de 16.00 a 20.30h y de 9.00 a 14.00h, respectivamente, en la 8a Planta de la seu de l’ICAB, c/Mallorca, 283.

Nuestra asociada Elisa Escolà moderará la mesa redonda III, que tratará las nuevas tecnologías aplicadas a la prueba; problemas de la prueba electrónica: Whatsapp, e-mails, mensajes en redes sociales; su aportación e impugnación en el proceso civil y la correspondencia privada entre abogados como media de prueba.

La mesa redonda, moderada por la Dra. Elisa Escolà, profesora de derecho procesal de la UB y asociada de JAUSAS, la forman el Dr. Jaume Alonso-Cuevillas, catedrático de derecho procesal de la UB y abogado; el Dr. Manuel Richard González, profesor titular de derecho procesal de l’UPN; y el Dr. Juan Antonio Andino, profesor asociado de derecho procesal de la UIC y abogado Col·loqui.

Las inscripciones son limitadas. Si desea inscribirse, por favor, haga clic aquí.

Programa

15:30 - 16:00h. Acreditacions i lliurament d’una edició actualitzada de la Ley de Enjuiciamiento Civil, editada per Thomson Reuters Aranzadi, i d’un Dossier sobre prova civil elaborat per la Biblioteca de l’ICAB.

16:00 - 16:15h. Inauguració
. Excm. Sr. J. Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
. Hble. Sr. Josep-D. Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
. Excm. Sr. Eugeni Gay Montalvo, director de la Revista Jurídica de Catalunya
. Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV i president de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP)
. Dr. Vicente Pérez Daudí, catedràtic acreditat de dret processal i director de la Fundación Manuel Serra Domínguez (FMSD)

16:15 - 17:30h. Taula rodona [I]. 15 anys de jurisprudència del TS en matèria probatòria. Flexibilització de la càrrega de la prova. La prova del lucre cessant
Modera: Sr. Jesus Sánchez García, president de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocat
Ponents:
. Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret Processal URV i president de l’APDP
. Il·lm. Sr. Juan Garnica Martín, magistrat i president de la Secció 15ª de la AP de Barcelona
. Dr. Ramón Escaler Bascompte, professor agregat de dret processal de la UPF

Col·loqui
17:30 - 18:30h. Taula rodona [II]. La prova en processos especials (família, barems de circulació i arbitratge)
Modera: Sr. Eloy Moreno Tarrés, vicepresident de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocat
Ponents:
. Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch, magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona
. Il·lma. Sra. Berta Pellicer Ortiz, magistrada del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona
. Dr. Frederic Munné Catarina, vocal de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocat

Col·loqui

 

18:30 - 19:00h.  Pausa-cafè

 

19:00 - 20:30h. Taula rodona [III]. Les noves tecnologies aplicades a la prova.  Problemes de la prova electrònica: whatsapp, e-mails, missatges en xarxes socials. La seva aportació i impugnació en el procés civil. La correspondència privada entre advocats com a mitja de prova 

Modera: Dra. Elisa Escolà Besora, professora de dret processal de la UB i advocada
Ponents:
. Dr. Jaume Alonso-Cuevillas, catedràtic de dret processal de la UB i advocat
. Dr. Manuel Richard González, professor titular de dret processal de l’UPN
. Dr. Juan Antonio Andino, professor associat de dret processal de la UIC i advocatCol·loqui
DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE

9:00 - 10:15h. Taula rodona [IV]. Problemàtica de les proves pericials i documentals. Elecció del perit i preparació del dictamen pericial. Com “contradir” un dictamen pericial? El deure de pronunciament dels advocats sobre els documents de la part contrària
Modera: Excm. Sr. Ignacio López Chocarro, degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona
Ponents:
. Sr. Rafael Orellana de Castro, president de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses i advocat
. Sr. Jesús Sánchez García, president de la Secció de dret processal ICAB i advocat

Col·loqui
10:15 - 11:30h. Taula rodona [V]. Problemes dels interrogatoris. Com aconseguir un eficaç interrogatori de les parts i testimonis? El mite de la immediació judicial en les proves personals. La investigació dels fets i els seus límits. Rellevància dels indicis en matèria probatòria
Modera: Dra. Núria Mallandrich Miret, vocal de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocada
Ponents:
. Sr. Jordi Estalella del Pino, advocat especialista en tècniques d’interrogatori
. Dr. Carlos de Miranda Vázquez, professor i director de l’àrea de dret processal de la UIC
. Sr. Enrique de Madrid Dávila, detectiu privat
. Dr. Lluis Muñoz Sabaté, professor titular de dret processal de la UB i advocat

Col·loqui
11:30 - 12:00h.  Pausa-cafè

 

12.00 - 13:00h. Taula rodona [VI]. Límits a l’activitat probatòria en el dret comparat
Modera: Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV i president de l’APDP
Ponents:
. Dr. Mario Zoppellari, professor de dret processal de la Universitat de Bolonia i advocat
. Dr. Osvaldo Gozaíni, catedràtic de dret processal de la Universitat de Buenos Aires i advocat
. Dr. Darci Guimaraes Ribeiro, catedràtic de dret processal a la Universidad de Porto Alegre i advocat
. Dra. Elisabet Cerrato, professora agregada de dret processal de la URV i investigadora a la University of OxfordCol·loqui

Col·loqui
13:00 - 14:00h. Cloenda
. Dr. Daniel Vázquez Albert, director executiu de la RJC
. Dr. Joan Prat Rubí, professor titular de dret processal i patró Fundación Manuel Serra Domínguez (FMSD)

Conferència de cloenda: la prova de la responsabilitat empresarial
. Excm. Sr. Ignacio Sancho Gargallo, magistrat del Tribunal Suprem i acadèmic honorari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Col·loqui
Direcció:
. Dr. Daniel Vázquez Albert, director executiu de la RJC
. Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV i president de l’APDP

 

Documentació:
Es lliurarà gratuïtament als assistents una edició actualitzada de la Ley de Enjuiciamiento Civil, editada per Thomson Reuters Aranzadi, i un Dossier sobre prova civil, elaborat per la Biblioteca de l’ICAB.
Amb posterioritat es lliurarà un diploma acreditatiu de l’assistència a la jornada.

Inscripcions (places limitades):
Subscriptors RJC que són col·legiats ICAB: 80€.
Subscriptors RJC que no són col·legiats ICAB: 80€. Inscripcions a revista@icab.cat
Col·legiats ICAB no subscriptors RJC: 130€.
Membres d’entitats col·laboradores: 130€. Inscripcions a revista@icab.cat
Altres: 160€. Inscripcions a revista@icab.cat

Informació:
RJC, tel. 93 496 18 80 ext. 5318; revista@icab.cat
Comissió de Cultura, tel. 93 496 18 80 ext. 5334; cultura@icab.cat

Organitzen:
. Revista Jurídica de Catalunya
. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
. Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP)

Entitats col·laboradores:
. Consell de l’Advocacia Catalana
. Col·legi de Procuradors de Tribunals de Barcelona
. Fundación Privada Manuel Serra Domínguez
. Thomson Reuters Aranzadi
. Projecte I+D sobre “La prueba civil a examen” (DER2013-43636-P)
. Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses

Entitat patrocinadora:
. Fundación Privada Manuel Serra Domínguez
También le puede interesar: