Events

Elisa Escolà- Asociados, Barcelona

RJC 2016 procedural day in Barcelona

Elisa Escolà

RJC 2016 procedural day in Barcelona

24/11/2016

Organizador: Revista Jurídica de Catalunya, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP)
Lugar: 8a Planta de la seu de l'ICAB, c/Mallorca, 283, Barcelona, Spain
Ponente: Elisa Escolà
Practice areas: Commercial Law, Restructuring and Insolvencies

International Congress on Civil Evidence and Problematic Aspects.

The RJC 2016 Process Day, organized by La Revista Jurídica de Catalunya, the Il·lustre Col·legi de l’Advocacia of Barcelona, ​​and the Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya Association of Probàtica i Dret Probatori (APDP) will be held on the days 24 and 25 November, from 4 pm to 8.30 pm and from 9 am to 2 pm, respectively, at the 8 th Floor of the ICAB, C/Mallorca, 283, Barcelona.

Our associate Elisa Escolà will moderate round table III, which will deal with the new technologies applied to the test; Problems of the electronic test: Whatsapp, e-mails, messages in social networks; Their contribution and challenge in the civil process and private correspondence between lawyers as evidence.

The round table, moderated by Dr. Elisa Escolà, professor of procedural law of the UB and associate of JAUSAS, is formed by Dr. Jaume Alonso-Cuevillas, professor of procedural law of the UB and lawyer; Dr. Manuel Richard González, professor of procedural law at the UPN; And Dr. Juan Antonio Andino, associate professor of procedural law of the UIC and lawyer Col·loqui.

Registration is limited. If you wish to register, please click here.

Program

The program that follows is written in Catalan:

15:30 - 16:00h. Acreditacions i lliurament d’una edició actualitzada de la Ley de Enjuiciamiento Civil, editada per Thomson Reuters Aranzadi, i d’un Dossier sobre prova civil elaborat per la Biblioteca de l’ICAB.

16:00 - 16:15h. Inauguració
. Excm. Sr. J. Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
. Hble. Sr. Josep-D. Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
. Excm. Sr. Eugeni Gay Montalvo, director de la Revista Jurídica de Catalunya
. Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV i president de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP)
. Dr. Vicente Pérez Daudí, catedràtic acreditat de dret processal i director de la Fundación Manuel Serra Domínguez (FMSD)

16:15 - 17:30h. Taula rodona [I]. 15 anys de jurisprudència del TS en matèria probatòria. Flexibilització de la càrrega de la prova. La prova del lucre cessant
Modera: Sr. Jesus Sánchez García, president de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocat
Ponents:
. Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret Processal URV i president de l’APDP
. Il·lm. Sr. Juan Garnica Martín, magistrat i president de la Secció 15ª de la AP de Barcelona
. Dr. Ramón Escaler Bascompte, professor agregat de dret processal de la UPF

Col·loqui
17:30 - 18:30h. Taula rodona [II]. La prova en processos especials (família, barems de circulació i arbitratge)
Modera: Sr. Eloy Moreno Tarrés, vicepresident de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocat
Ponents:
. Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch, magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona
. Il·lma. Sra. Berta Pellicer Ortiz, magistrada del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona
. Dr. Frederic Munné Catarina, vocal de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocat

Col·loqui

 

18:30 - 19:00h.  Pausa-cafè

 

19:00 - 20:30h. Taula rodona [III]. Les noves tecnologies aplicades a la prova.  Problemes de la prova electrònica: whatsapp, e-mails, missatges en xarxes socials. La seva aportació i impugnació en el procés civil. La correspondència privada entre advocats com a mitja de prova 

Modera: Dra. Elisa Escolà Besora, professora de dret processal de la UB i advocada
Ponents:
. Dr. Jaume Alonso-Cuevillas, catedràtic de dret processal de la UB i advocat
. Dr. Manuel Richard González, professor titular de dret processal de l’UPN
. Dr. Juan Antonio Andino, professor associat de dret processal de la UIC i advocatCol·loqui
DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE

9:00 - 10:15h. Taula rodona [IV]. Problemàtica de les proves pericials i documentals. Elecció del perit i preparació del dictamen pericial. Com “contradir” un dictamen pericial? El deure de pronunciament dels advocats sobre els documents de la part contrària
Modera: Excm. Sr. Ignacio López Chocarro, degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona
Ponents:
. Sr. Rafael Orellana de Castro, president de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses i advocat
. Sr. Jesús Sánchez García, president de la Secció de dret processal ICAB i advocat

Col·loqui
10:15 - 11:30h. Taula rodona [V]. Problemes dels interrogatoris. Com aconseguir un eficaç interrogatori de les parts i testimonis? El mite de la immediació judicial en les proves personals. La investigació dels fets i els seus límits. Rellevància dels indicis en matèria probatòria
Modera: Dra. Núria Mallandrich Miret, vocal de la Secció de dret processal de l’ICAB i advocada
Ponents:
. Sr. Jordi Estalella del Pino, advocat especialista en tècniques d’interrogatori
. Dr. Carlos de Miranda Vázquez, professor i director de l’àrea de dret processal de la UIC
. Sr. Enrique de Madrid Dávila, detectiu privat
. Dr. Lluis Muñoz Sabaté, professor titular de dret processal de la UB i advocat

Col·loqui
11:30 - 12:00h.  Pausa-cafè

 

12.00 - 13:00h. Taula rodona [VI]. Límits a l’activitat probatòria en el dret comparat
Modera: Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV i president de l’APDP
Ponents:
. Dr. Mario Zoppellari, professor de dret processal de la Universitat de Bolonia i advocat
. Dr. Osvaldo Gozaíni, catedràtic de dret processal de la Universitat de Buenos Aires i advocat
. Dr. Darci Guimaraes Ribeiro, catedràtic de dret processal a la Universidad de Porto Alegre i advocat
. Dra. Elisabet Cerrato, professora agregada de dret processal de la URV i investigadora a la University of OxfordCol·loqui

Col·loqui
13:00 - 14:00h. Cloenda
. Dr. Daniel Vázquez Albert, director executiu de la RJC
. Dr. Joan Prat Rubí, professor titular de dret processal i patró Fundación Manuel Serra Domínguez (FMSD)

Conferència de cloenda: la prova de la responsabilitat empresarial
. Excm. Sr. Ignacio Sancho Gargallo, magistrat del Tribunal Suprem i acadèmic honorari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Col·loqui
Direcció:
. Dr. Daniel Vázquez Albert, director executiu de la RJC
. Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV i president de l’APDP

 

Documentació:
Es lliurarà gratuïtament als assistents una edició actualitzada de la Ley de Enjuiciamiento Civil, editada per Thomson Reuters Aranzadi, i un Dossier sobre prova civil, elaborat per la Biblioteca de l’ICAB.
Amb posterioritat es lliurarà un diploma acreditatiu de l’assistència a la jornada.

Inscripcions (places limitades):
Subscriptors RJC que són col·legiats ICAB: 80€.
Subscriptors RJC que no són col·legiats ICAB: 80€. Inscripcions a revista@icab.cat
Col·legiats ICAB no subscriptors RJC: 130€.
Membres d’entitats col·laboradores: 130€. Inscripcions a revista@icab.cat
Altres: 160€. Inscripcions a revista@icab.cat

Informació:
RJC, tel. 93 496 18 80 ext. 5318; revista@icab.cat
Comissió de Cultura, tel. 93 496 18 80 ext. 5334; cultura@icab.cat

Organitzen:
. Revista Jurídica de Catalunya
. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
. Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP)

Entitats col·laboradores:
. Consell de l’Advocacia Catalana
. Col·legi de Procuradors de Tribunals de Barcelona
. Fundación Privada Manuel Serra Domínguez
. Thomson Reuters Aranzadi
. Projecte I+D sobre “La prueba civil a examen” (DER2013-43636-P)
. Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses

Entitat patrocinadora:
. Fundación Privada Manuel Serra Domínguez
You may also be interested in: