JAUSAS resol dubtes sobre la Renda 2016 a La Vanguardia Facebook Live

06/06/2017

Àrees de pràctica: Fiscalitat

Autors: María José Gómez

Per accedir al vídeo d’explicació en castellà de Maria José Gómez, associada de fiscalitat de JAUSAS, sobre la resolució dels dubtes sobre la declaració de la Renda 2016, faci clic aquí.