Talmac Bel

  • Socio
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret laboral
  • Talmac Bel, soci responsable del departament de dret laboral, compta amb àmplia experiència en l'assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social a empreses nacionals i internacionals, així com a directius i professionals de diversos sectors. Abans de la seva incorporació a JAUSAS va treballar en els departaments de dret laboral de Garrigues i Roca Junyent.

    Ha participat en nombrosos processos de reestructuració i negociació col·lectiva i ha defensat els interessos dels seus clients en procediments judicials en la diferents instàncies de la jurisdicció social. Així mateix és expert en contractació, assessorament en operacions mercantils i en matèria de dret laboral internacional.

    Compagina el va exercir de l'advocacia amb l'activitat docent com a professor de dret a la Universitat La Salle (Grau en management in Business Technology).

    Parla perfectament anglès, francès i alemany i és membre de la Secció de Dret Laboral de l'American Bar Association (ABA) i de l'Associació d'Advocats Laboralistas Alemanys (VDAA).