Oriol Delgado

  • Advocat Sènior
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret administratiu, Gestió de conflictes
  • Oriol Delgado és advocat Sènior en el Departament de Dret Contenciós, Arbitratge i Dret Civil. Disposa d'una gran experiència en la defensa de procediments judicials i arbitrals en matèria de Dret civil i mercantil. Dins de l'àrea processal té experiència en el sector del Dret immobiliari, successori, propietat horitzontal, responsabilitat civil i matèria contractual.

    Oriol aposta pel diàleg i la negociació com a estratègia per a la resolució de conflictes. Per aquest motiu, en la seva pràctica professional és procliu a esgotar les vies amistoses, acordar pagaments o realitzar compliments parcials amb l'objectiu d'aconseguir acords beneficiosos per als seus clients.