Joan Vidal de Llobatera

  • Soci
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret mercantil, Empresa familiar, Fusions i adquisicions, Gestió de conflictes
  • Després de trenta anys de trajectòria professional, Joan Vidal de Llobatera destaca per l'assessorament a empreses nacionals, en negociacions sobre fusions i adquisicions i en relació amb negociacions empresarials amb component internacional.

    També se l'hi reconeix la seva intervenció a litigis derivats de relacions entre socis i amb tercers, plantejats en procediments nacionals i transnacionals.

    És membre de la International Bar Association (IBA), de l'International Business Law Consortium (IBLC), de la Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI) i de l'Associació Catalana d'Experts en Dret Successori.

    També és membre de la International Academy of Trial Lawyers (IATL), un grup d'advocats d'elit de més de 30 països, representant a fiscals i advocats de defensa en casos penals, i als demandants i advocats defensors en procediments civils (incloent els casos de lesiona de negoci i professionals.