August Torà

  • Associat
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret laboral
  • August Torà destaca pel seu assessorament laboral a grans empreses, principalment del sector farmacèutic. Dins d'aquest àmbit ha participat en l'elaboració de due diligence en adqusicions o fusions d'empreses, expedients de mobilitat geogràfica, tancament de delegacions i reestructuracions de zones geogràfiques assignades a visitadors mèdics.

    Així mateix. és especialista en temes relacionats amb l'alta direcció de l'empresa i en assessorar a les persones que ocupen indistintament el càrrec d'administrador únic o conseller delegat, i que al mateix temps exerceixen funcions de direcció o gerència de la societat.

    És un perfecte coneixedor del procediment laboral, havent participat a tot tipus de processos com acomiadaments, sancions, extinció per causes objectives, etc.

    Arran de la recent crisis econòmica, ha participat en nombrosos processos de reestructuració laboral d'empreses.